Geschreven door: Securityteam

(English text below)

Vanaf vandaag is de nieuwe Europese General Data Protection Regulation, of GDPR, ingegaan. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest om deze ingrijpende nieuwe privacywet en het zal u niet ontgaan zijn dat veel bedrijven in de afgelopen weken bezig zijn geweest met het voorbereiden van hun systemen, databases en mailinglists.

De invoering van de GDPR heeft ook mogelijke gevolgen voor het bestelproces van een SSL certificaat. In sommige gevallen is het namelijk niet meer mogelijk om een e-mailadres te gebruiken voor de approver mail die automatisch wordt opgehaald uit de WHOIS van een domein. Dit heeft te maken met het aanscherpen van de regels bij de registries die verantwoordelijk zijn voor de WHOIS.

Networking4all raadt aan om het zekere voor het onzekere te nemen en gebruik te maken van één van de vijf standaard e-mailadressen als uw approver e-mailadres, te weten:

  • admin@uwdomeinnaam.tld
  • administrator@uwdomeinnaam.tld
  • hostmaster@uwdomeinnaam.tld
  • webmaster@uwdomeinnaam.tld
  • postmaster@uwdomeinnaam.tld.

As of today, the new European General Data Protection Regulation, or GDPR, has come into effect. During the past months, this new privacy law has been top of mind for many and it probably hasn’t slipped past your attention that many companies have spent the past few weeks preparing their systems, databases and mailinglists to comply to the new laws.

The introduction of the GDPR also has possible consequences for the order process of an SSL certificate. In some cases, it is no longer possible to use an email address for the approver mail that has been automatically retrieved from the WHOIS of a domain. This is caused by the stricter rules of registries responsible for the WHOIS in question.

Networking4all advises to rather be safe than sorry in this matter, and use one of the following five standard email addresses as your approver email address:

  • admin@yourdomeinname.tld
  • administrator@yourdomeinname.tld
  • hostmaster@yourdomeinname.tld
  • webmaster@yourdomeinname.tld
  • postmaster@yourdomeinname.tld

Deel artikel via: