Geschreven door: Securityteam

Update 9/5/2017:
GlobalSign heeft zijn systemen aan weten te passen waardoor de maximale looptijd van SSL certificaten nog niet hoeft te worden teruggeschroefd naar 2 jaar. De 3-jarige certificaten blijven beschikbaar tot 1 maart 2018, wanneer het CA/B Forum de wijziging wil doorvoeren. Vanaf 29 mei is ook de heruitgifte van OV certificaten weer beschikbaar.

Heruitgegeven certificaten die op 1 maart 2018 nog een langere looptijd hebben dan de maximale 825 dagen die certificaten vanaf dat moment geldig mogen zijn, zullen worden ingekort. GlobalSign raadt zelf klanten aan om hun certificaat dan op een later moment te reissuen zodat de verloren tijd gecompenseerd wordt.


GlobalSign heeft aangegeven de maximale looptijd van SSL certificaten te verkorten tot 2 jaar. De CA heeft deze aankondiging gedaan naar aanleiding van het recente besluit van het CA/B Forum om de looptijd van SSL certificaten in de Baseline Requirements te verkorten tot 825 dagen, of 27 maanden. Hoewel het CA/B Forum deze wijziging pas vanaf 1 maart 2018 wil invoeren, heeft GlobalSign besloten deze verandering al vanaf 10 april 2017 door te voeren.

Impact
De CA heeft hiertoe besloten om de impact voor hun klanten zo klein mogelijk te houden. Zo biedt de CA vanaf 10 april geen 3-jarige certificaten meer aan. Hiermee voorkomt GlobalSign dat klanten die al een 3-jarig certificaat hebben en deze na 1 maart 2018 willen reissuen, eventueel looptijd verliezen.

De verandering van de CA heeft wel wat andere kleine gevolgen voor klanten; zo kunnen DV certificaten niet gereissued worden als de originele uitgiftedatum 27 maanden of langer geleden is. Daarnaast zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om OV certificaten te reissuen.

Om er zeker van te zijn dat er genoeg tijd is om alle bestellingen te verwerken, stopt Networking4all op 9 april 2017 met het aanbieden van alle 3-jarige GlobalSign en AlphaSSL certificaten. Vanaf dat moment zullen deze producten niet meer beschikbaar zijn in onze portal.


GlobalSign has indicated that they will be restricting the maximum validity period of SSL certificates to 2 years. The CA has come to this decision after the CA/B Forum recently announced that the Baseline Requirements will be updated to restrict the validity of all SSL certificates to 825 days, or 27 months. Although the CA/B Forum’s changes will not take effect until the 1st of March, 2018, GlobalSign has decided to implement these changes on the 10th of April, 2017.

Impact
The CA has come to this decision in order to limit the impact on their customers. As of the 10th of April, GlobalSign will no longer offer 3 year SSL certificates. This will ensure that any GlobalSign customers who already have a 3 year certificate, and wish to reissue the certificate after the 1st of March 2018, will not lose any remaining time on their certificate.

The changes will have some impact on GlobalSign customers: DV certificates can no longer be reissued if the original date of issuance was 27 months ago or longer. The issuance of OV certificates will temporarily be made unavailable.

In order to ensure that there is enough time to process all orders, Networking4all will stop offering 3 year GlobalSign and AlphaSSL certificates on the 9th of April. As of that moment, these products will no longer be available through our portal.


Deel artikel via: