Geschreven door: Securityteam

Iconen in de adressenbalk geven aan of een website beschikt over een Secure HTTPS-verbinding of niet. In de nieuwste versie van Google Chrome zien we dat deze iconen een verandering hebben ondergaan.

Indicatoren
In een poging om de gebruiker nog beter te informeren hebben onderzoekers van Google 40 iconen voorgelegd aan 1329 respondenten. Dit heeft geresulteerd in de verandering van drie indicatoren rondom internet beveiliging, namelijk: Secure HTTPS, HTTP en Broken HTTPS.

De icoon behorende aan de Secure HTTPS-verbinding kent nauwelijks veranderingen. Het ‘groene slotje’ heeft slechts een cosmetische metamorfose ondergaan.

https 2

De HTTP-verbinding wordt voortaan aangeduid met een omcirkelde ‘i’. De gebruiker dient zich te laten informeren over de betrouwbaarheid van de website. Een Secure HTTPS-verbinding met meerdere kleine fouten zal met eenzelfde icoon worden bemerkt.

info 2

Een Broken HTTPS-verbinding kent voortaan een rode gevaren driehoek. Dit staat symbool voor de voorzichtigheid die is geboden.

broken https 2

Voortdurende inspanningen
Google heeft tevens plannen om een ‘dangerous security state icon’ toe te voegen aan het huidige set. Deze zal worden getoond wanneer een site als kwaadaardig en/of bedrieglijke wordt gemankeerd door het Safe Browsing-initiatief van Google. Dit is een voorbeeld van de voortdurende inspanningen van Google om een grotere zichtbaarheid en begrip te creëren van SSL-verbindingen.


Deel artikel via: