Geschreven door: Securityteam

Wanneer u slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit heeft dat vaak ernstige gevolgen. Het is dan nog maar de vraag of de geleden schade gecompenseerd kan worden.

Zo kan het voorkomen dat hackers uw bedrijf saboteren door onder uw naam klanten en leveranciers te benaderen. Dit kan grote financiële schade veroorzaken bij u en uw klanten en leveranciers, maar kost u ook potentieel uw reputatie. Daarnaast kan een persoonlijke identiteit worden gestolen wanneer hackers de macht krijgen over uw DigID-account. Ook kan er gevoelige informatie zijn gestolen of een financiële transactie worden onderschept.

Aangifte
U zou kunnen denken dat er van deze misstanden direct aangifte wordt gedaan. Het tegendeel is waar. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een enquête gehouden onder de slachtoffers van cybercriminaliteit, waaruit blijkt dat minder dan 10 procent aangifte doet bij de politie.

Dit zorgelijke feit is extra opvallend omdat het WODC tevens stelt dat internetmisdaden steeds vaker voorkomen. “De aangifte- en meldingsbereidheid lijkt dus sterk vergroot te kunnen worden door slachtoffers van deze delicten te stimuleren om zich vaker te melden bij de politie”, aldus het WODC.

Meldpunt
Naast aangifte kunt u de misdaad ook melden bij de Fraudehelpdesk. Zij willen Nederlanders weerbaarder maken tegen cybercrime en verwijzen slachtoffers door naar de juiste instantie.

In 2015 zag de Fraudehelpdesk het aantal slachtoffers bijna verdubbelen in vergelijking met het jaar daarvoor. De Fraudehelpdesk noteerde 3.625 meldingen tegen 1.887 in 2014. Eind 2015 bedroeg de geleden schade 12,2 miljoen euro.

Toch blijven de aangiftes uit.  Als reden wordt er verwezen naar een kritisch rapport waarin de aanpak van cybercriminaliteit de politie en het Openbaar Ministerie “ontoereikend” wordt genoemd. De onderzoekers schrijven: “Veel slachtoffers worden hier niet geholpen en de aangiftebereidheid neemt af”.

De Fraudehelpdesk vult het onderzoek aan: “Onze ervaring is dat mensen steeds minder vaak aangifte doen bij de politie omdat er vaak niks met individuele gevallen wordt gedaan”. De Fraudehelpdesk ziet het aantal meldingen wel stijgen. ”De politie richt zich vooral op meldingen via webwinkels en Marktplaats. Bij ons komen allerlei meldingen van oplichting binnen”, aldus een woordvoerder van de Fraudehelpdesk.

Actie
Het is duidelijk tijd voor actie. Het kabinet presenteerde op afgelopen Prinsjesdag de plannen voor 2017. Daarin staat omschreven dat er 5 miljoen euro is begroot om cybercriminaliteit te bestrijden. Vanaf 2018 moet dat bedrag structureel omhoog gaan naar 14 miljoen euro.

Daarnaast zal met de invoering van de wet Computercriminaliteit III, ook wel de terughackwet genoemd, de politie de mogelijkheid krijgen om zelf computers te hacken. Als slachtoffers zich voortaan melden kan de politie en het Openbaar Ministerie de cybercriminelen gaan opsporen.


Deel artikel via: