Geschreven door: Securityteam

Er is in Nederland wellicht nog nooit zoveel aandacht besteed aan de Tweede Kamer verkiezingen als nu. En terecht: er zijn veel belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de debatten en promoties voor de verkiezingen van 15 maart. In een serie blogartikelen bekijkt Networking4all de standpunten van de vijf grootste politieke partijen (GroenLinks, SP, CDA, D66 en VVD) over vijf onderwerpen binnen het internet en de privacy. (De PVV is niet meegenomen in deze vergelijking, omdat deze thema’s niet worden besproken in het verkiezingsprogramma.)

Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. Hackers, malware en phishers richten jaarlijks voor vele miljoenen Euro’s aan schade aan: vorig jaar werden er nog 2,4 miljoen Nederlanders gedupeerd voor 888.8 miljoen Euro.
In december 2016 werd het wetsvoorstel Computercriminaliteit 3 van staatssecretaris Dijkhoff (VVD) door de Tweede Kamer aangenomen. De belangrijkste verandering is dat de politie in staat wordt gesteld om cybercriminelen terug te hacken. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

VVD
De liberalen willen de kennis bij politie en justitie op het gebied van cybercrime en computer-gerelateerde misdaad vergroten om de opsporing te verbeteren. De cybercriminelen moet vervolgens strenger worden bestraft. Om dit mogelijk te maken zullen er gespecialiseerde teams van politie en justitie worden ingezet met hackbevoegdheid. Deze teams zullen nauw gaan samenwerken met banken en bedrijven. Daarnaast zal de overheid een voorlichtende rol innemen over veilig internetgebruik.

D66
De D66 is tegen de maatregelen die het mogelijk maken om op grote schaal computers te hacken. Zo willen de democraten niet dat er offensief gebruik wordt gemaakt van (nog onbekende) softwarefouten of technische kwetsbaarheden, zoals het wetsvoorstel Computercriminaliteit 3 regelt.

CDA
Het CDA kiest er ook voor om te investeren in extra capaciteit en deskundigheid bij politie en justitie. De algehele deskundigheid moet worden verbeterd en gespecialiseerde units worden opgericht. Er gaat ook speciale aandacht uit naar digitaal pesten. Zo moet het verspreiden van ‘wraakporno’ strafbaar worden gesteld.

SP
De SP willen cybercriminaliteit bestrijden door het gebruik van encryptie onder de burgers te bevorderen. De socialisten vinden, net zoals D66, dat opsporingsdiensten softwarefouten of technische kwetsbaarheden niet moeten misbruiken, maar moeten helpen om het lek te dichten.

GroenLinks
GroenLinks benoemt in het verkiezingsprogramma geen concrete plannen om cybercriminaliteit te bestrijden.

De partijen verschillen nogal van mening wat betreft de aanpak van cybercriminaliteit. De VVD en het CDA kiezen ervoor om politie en justitie meer de mogelijkheid bieden om cybercriminelen op te sporen en op te pakken. D66 en de SP willen cybercriminaliteit juist tegengaan door gewaarwording onder burgers vergroten en het gebruik van encryptie aan te moedigen.

In ons laatste blogbericht van deze serie gaan we bekijken hoe de politiek kijkt naar de digitale overheid.

Bronvermelding:
– SP, “Programma voor een Sociaal Nederland”, p. 39-40.
– VVD, “Zeker Nederland”, p. 96.
– D66, “D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021”, p. 128-129.
– CDA, “Keuzes voor een beter Nederland”, p. 29-30.


Deel artikel via: