Geschreven door: Securityteam

Er is in Nederland wellicht nog nooit zoveel aandacht besteed aan de Tweede Kamer verkiezingen als nu. En terecht: er zijn veel belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de debatten en promoties voor de verkiezingen van 15 maart. In een serie blogartikelen bekijkt Networking4all de standpunten van de vijf grootste politieke partijen (GroenLinks, SP, CDA, D66 en VVD) over vijf onderwerpen binnen het internet en de privacy. (De PVV is niet meegenomen in deze vergelijking, omdat deze thema’s niet worden besproken in het verkiezingsprogramma.)

Ons eerste onderwerp is netneutraliteit. Netneutraliteit staat voor de gelijke behandeling van al het netwerkverkeer. Dat houdt in dat internetproviders geen voorrang verlenen aan bepaalde soorten internetverkeer, of verschillende tarieven mogen handhaven voor verschillende internettoepassingen.
Nederland is een voorloper op dit gebied, en was het tweede land ter wereld dat netneutraliteit wettelijk verankerde. In 2012 werd in de Telecommunicatiewet vastgelegd dat providers van internettoegangsdiensten geen diensten of toepassingen op het internet mogen belemmeren of vertragen. Hierbij is wel de uitzondering opgenomen dat grootverbruikers als Youtube en Spotify wel geblokkeerd mogen worden op gratis publieke wifi netwerken zoals het internet in de NS treinen. Ook werden er wettelijke beschermingen opgezet voor ethische hackers, en zet Nederland zich in voor sterke encryptie.

In de verkiezingsprogramma’s van de vijf partijen die wij bekeken hebben, kwam het onderwerp Netneutraliteit wel naar voren, maar de standpunten hierover verschillen.

SP
De SP “staat pal voor netneutraliteit”. De partij richt zich in hun verkiezingsprogramma tot de internetproviders en stelt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in kosten, of voorrang gegeven mag worden aan bepaalde soorten dataverkeer. Denk hierbij aan Netflix, waarbij de snelheid van het internet wordt beperkt als deze dienst vanaf een mobiel netwerk wordt benaderd. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de Quality of Service.

GroenLinks
Ook GroenLinks heeft een standpunt over netneutraliteit opgenomen in hun programma. “Zonder internet is onze samenleving niet meer denkbaar. Het internet moet open en vrij zijn”. Ook wil GroenLinks een eind maken aan geoblocking, en zetten ze zich in voor afschaffing van het downloadverbod.

D66
D66 stelt dat Nederland voorop loopt en moet blijven lopen op het gebied van technische infrastructuur. De partij stelt dat “netneutraliteit ook in de toekomst wordt gewaarborgd”. Daarnaast stelt de partij dat de ‘transparantie-paradox’, waarin burgers transparanter moeten worden en overheidsinstanties juist meer gesloten, moet worden doorbroken. Ten slotte wil D66 dat de overheid via de website wiekrijgtmijngegevens.nl duidelijk inzicht verschaft aan wie en met welke reden persoonsgegevens zijn verstrekt.

CDA
Het CDA neemt geen duidelijke stelling in over netneutraliteit in hun verkiezingsprogramma. Wel bespreken ze de openheid van het internet met betrekking tot bereikbaarheid: “In een deel van Nederland, met name in het buitengebied, is de digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid niet voldoende aanwezig.”

VVD
De VVD bespreekt netneutraliteit niet in hun programma. De partij is wel voorstander van sterke encryptie: “…bedrijven en particulieren moeten onbespied hun eigen keuzes kunnen blijven maken”. Ook vindt de VVD dat de overheid nog veel openbare, niet privacygevoelige, informatie voor zichzelf houdt. Hieronder scharen ze statistieken waarmee onderzoek gedaan zou kunnen worden, of begrotingsgegevens zodat iedereen inzicht zou kunnen krijgen in de besteding van ons belastinggeld. De VVD bespreekt netneutraliteit echter niet als losstaand onderwerp in hun verkiezingsprogramma.

Hoewel netneutraliteit nog altijd een belangrijk onderwerp blijft in de Nederlandse samenleving, blijven de vijf grootste partijen er vrij oppervlakkig over in hun verkiezingsprogramma’s. Het zijn voornamelijk de partijen met een jongere achterban die het punt hebben opgenomen binnen hun verkiezingsprogramma.

In ons volgende artikel bekijken we wat deze partijen vinden van privacy van persoonsgegevens.

Bronvermelding:
– SP, “Programma voor een Sociaal Nederland”, p. 40.
– VVD, “Zeker Nederland”, p. 96-97.
– GroenLinks, “Tijd voor Verandering”, p. 65-66.
– D66, “D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021”, p. 71.
– CDA, “Keuzes voor een beter Nederland”, p. 83.


Deel artikel via: