Geschreven door: Securityteam

Er is in Nederland wellicht nog nooit zoveel aandacht besteed aan de Tweede Kamer verkiezingen als nu. En terecht: er zijn veel belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de debatten en promoties voor de verkiezingen van 15 maart. In een serie blogartikelen bekijkt Networking4all de standpunten van de vijf grootste politieke partijen (GroenLinks, SP, CDA, D66 en VVD) over vijf onderwerpen binnen het internet en de privacy. (De PVV is niet meegenomen in deze vergelijking, omdat deze thema’s niet worden besproken in het verkiezingsprogramma.)

We vervolgen deze serie met het onderwerp privacy persoonsgegevens. Hierbij gaat het om alle gegevens die direct of indirect informatie geven over een individu.
De bescherming van privacy is momenteel geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarin staat onder andere opgenomen dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er daarom op toe dat deze wet wordt nageleefd. In 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Dit is een Europese wet die naar verwachting de Wbp zal vervangen. De AP zal vanaf dat moment door de Europese Data Protection Authority (DPA) worden aangestuurd.

De vijf behandelde verkiezingsprogramma’s bespreken allemaal het onderwerp wel, maar hun gewenste aanpak verschilt nogal.

VVD
De partij van de huidige Minister-president pleit voor beter toezicht op overheden, instellingen en bedrijven die persoonsgegevens verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens moet dit niet per geval toetsen maar bij iedere (overheids)instelling. Daarnaast wil de VVD dat het aantal organisaties die toegang hebben tot burgergegevens (zoals kerken) zal worden gereduceerd. De VVD bekommert zich ook om de kwaliteit van systemen die persoonsgegevens behandelen, zoals Digid, of andere ontwikkelingen op digitaal gebied.

D66
De democraten willen voorkomen dat data wordt verzameld zonder beperkingen.”D66 wil daarom geen ongebreidelde dataverzamelingen door de overheid of door bedrijven, geen sleepnetten aan informatie over willekeurige mensen.” Daarnaast is D66 van plan om de recent aangenomen GDPR streng na te gaan leven. Digitale diensten dienen openheid te geven over de verzamelde gegevens door actiever te informeren over standaardinstellingen.

CDA
Het CDA vindt dat de huidige wetten uit het ‘analoge’ tijdperk komen en daardoor niet sterk genoeg zijn om voldoende bescherming te bieden. Zonder benoeming van de GDPR wil de partij de komende jaren werken aan het verbeteren en vernieuwen van wetgeving. Dat moet voornamelijk voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens bij buitenlandse bedrijven komen te liggen.

SP
De Socialistische Partij is bondig over privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens moet worden wordt versterkt. Daarnaast moeten er duidelijke regels komen over wat voor persoonsgegevens banken, verzekeraars en andere bedrijven mogen verzamelen en gebruiken.

GroenLinks
Ook GroenLinks blijft kort en bondig over hun plannen omtrent privacy en persoonsgegevens, maar sluit zich in essentie aan bij de SP: de partij wil investeren in de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast moet de toezichthouder instellingen en bedrijven gaan begeleiden bij het organiseren van de opslag van persoonsgegevens.

Uit de verkiezingsprogramma’s is duidelijk op te maken dat de manier waarop er op dit moment met persoonsgegevens en privacy wordt omgegaan, niet naar voldoening is. Maar waar D66 en het CDA zich duidelijk willen aansluiten bij de nieuwe Europese wetgeving, benoemen de SP, VVD en GroenLinks de Europese wet niet. Deze drie partijen zien wel heil in een versterkte positie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Morgen bespreken we hoe deze partijen kijken naar de bescherming van digitale communicatie.

Bronvermelding:
– SP, “Programma voor een Sociaal Nederland”, p. 40.
– VVD, “Zeker Nederland”, p. 97.
– GroenLinks, “Tijd voor Verandering”, p. 67.
– D66, “D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021”, p. 124.
– CDA, “Keuzes voor een beter Nederland”, p. 30.


Deel artikel via: