Geschreven door: Securityteam

De meeste mensen laten op internet persoonsgegevens achter. Dit wordt bijvoorbeeld gevraagd wanneer u online een product of dienst afneemt. De gevoeligheid van de gevraagde informatie varieert. Driekwart van de Nederlandse bevolking overhandigt zonder zorgen het (e-mail)adres en telefoonnummer. Het minst vaak wordt persoonlijke informatie gedeeld over gezondheid, werk of inkomen, foto’s en locatiegegevens.

Dit blijkt uit cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen de groep van 12 tot 65-jarigen onderneemt bijna 90 procent eerst actie voordat het deze gegevens overhandigt. Dit percentage ligt 4 procent hoger bij mensen met een HBO- of WO-diploma. Onder ouderen leeft de behoefte minder. Drie op de vier is actief bezig met de bescherming van persoonlijke gegevens.

Controle
Er zijn verschillende acties die websitebezoekers ondernemen. Zo controleert 61 procent de veiligheid van de website voordat er persoonlijke informatie wordt ingevuld. Uit navraag van Networking4all bij het CBS blijkt dat er niet nader is gespecificeerd hoe de veiligheid wordt gecontroleerd. In hoeverre dit cijfer dus op waarheid is berust is niet duidelijk. Op ons blog hebben we eerder goede internetgewoontes behandeld. Zo kunt u de betrouwbaarheid van de verbinding en website te controleren door te kijken naar het groene slotje in de adresbalk.

69 procent sluit eerst uit dat de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Door 59 procent van de mensen wordt de website de toegang tot zijn of haar social media-accounts ontzegd. Vier op de tien nemen de moeite om het privacy statement te lezen voordat ze gegevens achterlaten. 41 procent van alle mensen gaat een stap verder. Deze groep mensen gaat met behulp van een zoekmachine onderzoeken welke persoonlijke gegevens al online zichtbaar zijn.

Afwijkende trend
De geschetste situatie door het CBS komt overigens niet overeen met het recent verschenen rapport “Cybersecurity awareness en skills in Nederland”. Uit het onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Alert Online blijkt dat Nederlanders de gevaren van phishing, social engineering en malware slecht inschatten. Ook weten Nederlanders volgens TNS NIPO niet goed hoe ze zich tegen die gevaren moeten beschermen.


Deel artikel via: