Geschreven door: Marketing

Dit gastartikel is geschreven door onze samenwerkingspartner Privacy Zeker.

Privacy, de AVG en databeveiliging: ze worden vaak gezien als juridische thema’s of iets wat de IT-afdeling regelt. Voldoen aan de privacywetgeving wordt gepresenteerd als verplichting, maar de wil om ethisch en maatschappelijk verantwoord te handelen wordt niet belicht. Feit blijft: het is een wettelijke verplichting en wie niet voldoet riskeert een hoge boete. Maar zou je als ondernemer niet eerder vanuit een intrinsieke motivatie moeten willen handelen? 

Data-ethiek gaat verder dan de privacywetgeving. Met een privacyreglement, een verwerkingsregister en andere benodigde documenten zet je de eerste stap, maar ben je er nog niet. Hoe ga je om met de persoonsgegevens van je klanten? Welke maatregelen heb je genomen om deze gegevens te beschermen? Keer het eens om; jij bent zelf ook klant bij bedrijven en verwacht ook dat zij ook goed met jouw gegevens omgaan. Toch? Niemand wil namelijk dat zijn of haar gegevens op straat belanden. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) streeft een ondernemer niet alleen naar een hoger bedrijfsrendement, maar ook naar het benutten van kansen voor een beter milieu en voor de maatschappij. Bij MVO denken veel mensen al snel aan groene stroom, afvalverwerking en personeelsbeleid. De koppeling van privacy en data te koppelen aan MVO vergroot het bewustzijn rondom privacy bij alle betrokken partijen flink. En daar zit het ‘m nou juist in. Door het verhoogde bewustzijn wordt er automatisch zorgvuldiger omgegaan met persoonsgegevens en de verwerking daarvan. De drie P’s People, Planet & Profit, die de basis vormen van MVO, krijgen er een vierde bij: de P van Privacy. Wanneer je als ondernemer persoonsgegevens verwerkt, is het jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan.

Cultuur

We gaan van een ‘ik heb niets te verbergen cultuur’ naar een cultuur waarin mensen hun gegevens bewuster delen en als strikt persoonlijk eigendom zien. Wat moet de kapper met mijn huisadres? Waarom heeft de tandarts een pasfoto van mij nodig? Hoe minder data je als ondernemer verzamelt, hoe makkelijker het is om aan de privacywetgeving te voldoen en fouten te voorkomen. Wanneer je als ondernemer kunt aantonen dat de privacyzaken binnen jouw bedrijf goed op orde zijn werkt dit ook in je voordeel. Op deze manier laat je zien dat jij je klanten en leveranciers serieus neemt en dat hun gegevens veilig zijn bij jou. 

Privacy

Het aantonen dat je voldoet aan de wetgeving vanuit een MVO-perspectief is dus een goede manier om relaties te versterken en problemen te voorkomen. Een recent voorbeeld is een festival waar bezoekers een rode stip op hun voorhoofd konden plaatsen. Foto’s waarop zij voorkomen worden niet gebruikt door de organisatie van het festival. De organisatie toont hiermee aan dat ze de bezoekers serieus nemen. Overdreven? Wellicht. Het is in iedereen geval de wetgeving geweest die tot nadenken aanzet. “Wij vermelden zeker de boetes en staan achter de wetgeving, maar het MVO-aspect is voor ons de daadwerkelijke motivatie om ondernemers te helpen goed om te gaan met persoonsgegevens”, aldus Kor de Boer van Privacy Zeker.


Deel artikel via: