Geschreven door: Marketing

Vandaag (28 januari 2020) is het de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Iedereen heeft namelijk privacyrechten, zoals het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Met de nieuwe privacywet (AVG) zijn deze privacyrechten uitgebreid en versterkt. Je kunt zelf je privacyrechten uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Je kunt ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederlanders steeds privacybewuster

Het grootste deel van de Nederlanders is op de hoogte van de privacywet (AVG). Dat blijkt uit de jaarlijkse DDMA Privacy Monitor. Het aantal Nederlanders dat de AVG kent is enorm toegenomen, vergeleken met een jaar geleden. Ook weet men steeds beter welke rechten aan de AVG kunnen worden ontleend. Ter illustratie, 64% van de mensen kent het recht van inzage, in 2018 was dit nog 39%.

Dit zijn jouw privacyrechten

Onze samenwerkingspartner en privacy-specialist Privacy Zeker zet alle privacyrechten voor je op een rij:

  • Allereerst heb je recht op informatie: de organisatie informeert je over wat er van jou geregistreerd wordt en wat het doel ervan is.
  • Het recht op inzage is het recht om de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden in te zien.
  •  Is er sprake van onjuiste persoonsgegevens dan heb je recht op rectificatie van deze gegevens; de aanpassing moet direct plaatsvinden.
  •  Het recht op vergetelheid is het recht om ‘vergeten’ te worden. De organisatie moet dan persoonsgegevens wissen op jouw verzoek. Er zijn situaties denkbaar waarin dit recht niet geldt, bijvoorbeeld als de organisatie de gegevens verwerkt omdat er een wettelijke verplichting is.
  •  Het recht op beperking van de verwerking geeft je het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op dataportabiliteit is het recht om persoonsgegevens over te dragen. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van je heeft. Zo kun je je gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kun je vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • Tevens heb je het recht om aan een organisatie te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Dit recht van bezwaar is van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketing doeleinden. Ook kan iemand om bijzondere persoonlijke redenen gebruik willen maken van dit recht.
  • Tot slot heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Sommige organisaties nemen namelijk besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Bijvoorbeeld bij de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of bij verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. De AVG geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

Deel artikel via: